RWP is een multidisciplinair adviesbureau in de GWW. Met een focus op duurzame natuurbouw en waterbouw

  • Ontwerp van landschapsinrichting, dijken en kaden bouw, natte natuur, kanaaloevers, meanders, zinkstukken, beschoeiingen en overige kust en oeverwerken.
  • product en proces innovatie
  • Bouwen met slib oplossingen
  • Begeleiding van binnenlandse en off-shore baggerprojecten.
  • Contractmanagement en contractbeheersing (UAV, RAW, UAV-gc, D&C, BVP en SCB)
  • Milieukundige reiniging van waterzuiveringsslib en waterbodemslib door middel van de MID-Mix methode
  • Secundaire grondstoffen en aggregatenRWP heeft samenwerkingsverbanden met ingenieursbureaus, aannemers en zelfstandigen om te voorzien in een totaalaanbieding.


Opdrachtgevers van RWP zijn particulieren, stichtingen, aannemingsmaatschappijen, ingenieursbureaus en overheidsinstanties.